VisitVejen

Bukettur - Holsted

Denne bukettur starter ved Holsted Torv og går på trampestierne ud mod vest i engene langs Holsted Å.

Alle er velkomne. Arrangementet er gratis.