VisitVejen

Her gik grænsen - på sporet af 56 års grænsehistorie

Store strækninger af Kongeåen udgjorde den dansk-preussiske grænse fra 1864 til 1920. Et af de mange genforeningsjubilæumsarrangementer, der sætter fokus på selve grænsen. En grænse, som du ikke længere kan se, og som man faktisk efter genforeningen gjorde en stor indsats for at FJERNE. 

På dagen vil 4 af de gamle grænseovergange vil være bevogtet af gendarmer, der vil udlevere passersedler og nye foldere med ruter og seværdigheder. Ved havnen i Hejlsminde, ved Høkelberg, Kongeaamuseet og Skodborghus vil også foregå andre aktiviteter så som taler, sang, udstillinger etc. 

egen bil kan man krydse grænsen mere end 12 steder ved at følge ny folder over hele grænseforløbet. Turen fører dig gennem et varieret landskab fra morænelandskab over ådale, bakkeøer, indlandsklitter til marsk. Undervejs vil du kunne besøge nationale samlingssteder som Skamlingsbanken og Skibelund Krat, se genforeningssten, grænsesten, gamle toldsteder og gendarmboliger.

Hvis man foretrækker cyklen som transportmiddel, kan man vælge mellem 7 lokale cykelruter, langs Kongeågrænsen, som alle er cirkulære. Turene er familievenlige og mellem 20 og 30 km. lange.

Flere oplysninger senere.