Gå til indhold
©  Foto:

Åtte Bjerge

Åtte Bjerge hæver sig stejlt fra Kongeådalen og blev oprindeligt dannet under istiden. Fra Flaghøj - områdets højeste punkt på 58,9 m.o.h. - ser man i klart vejr Ribe Domkirke mod sydvest.

Området er et yndet udflugtsmål både sommer og vinter. Her er flere kortere afmærkede vandrestier i det stærkt kuperede terræn. Der er bålplads til fri afbenyttelse ved den opstemmede sø samt overdækkede borde/bænkesæt.

Børn hygger sig ofte med at lege i bregneskoven og om vinteren kan der kælkes på de mange bakker.

Natur
De skiftende kultur-påvirkninger har forandret området en del, således at store dele af bakkerne i dag fremtræder med en bevoksning af blandt andet eg, birk, røn, tjørn, gran og fyr med underbevoksning af bregner og brombær. De meget afvekslende jordbunds- og fugtighedsforhold giver mulighed for et varieret plante- og dyreliv. I den lille sø kan du finde planter som langbladet ranunkel, tvebo baldrian og stjerne-star. I lyngbakkerne omkring søen kan du støde på guldblomme, klokkelyng og engelsk visse.

Åtte Bjerge er en af de 18 Naturperler i Vejen Kommune.

Hvor svær er ruten?
Gåturen er karakteriseret ved at henlagt til hovedsageligt ujævnt underlag hvor vandresko er en fordel. Man må også forvente en del stigninger.  

 

Del dine øjeblikke: