©  Foto:

Åtte Bjerge

Åtte Bjerge hæver sig stejlt fra Kongeådalen og blev oprindeligt dannet under istiden. Fra Flaghøj - områdets højeste punkt på 58,9 m.o.h. - ser man i klart vejr Ribe Domkirke mod sydvest.

Området er et yndet udflugtsmål både sommer og vinter. Her er flere kortere afmærkede vandrestier i det stærkt kuperede terræn. Der er bålplads til fri afbenyttelse ved den opstemmede sø samt overdækkede borde/bænkesæt.

Børn hygger sig ofte med at lege i bregneskoven og om vinteren kan der kælkes på de mange bakker.

Natur
De skiftende kultur-påvirkninger har forandret området en del, således at store dele af bakkerne i dag fremtræder med en bevoksning af blandt andet eg, birk, røn, tjørn, gran og fyr med underbevoksning af bregner og brombær. De meget afvekslende jordbunds- og fugtighedsforhold giver mulighed for et varieret plante- og dyreliv. I den lille sø kan du finde planter som langbladet ranunkel, tvebo baldrian og stjerne-star. I lyngbakkerne omkring søen kan du støde på guldblomme, klokkelyng og engelsk visse.

Et af de mere markante landskabstræk ved Åtte Bjerge er den tydelige erosionsdal - som har været en sidedal til Kongeådalen. 

Åtte Bjerge er en af de 18 Naturperler i Vejen Kommune.

Hvor svær er ruten?
Gåturen er karakteriseret ved at henlagt til hovedsageligt ujævnt underlag hvor vandresko er en fordel. Man må også forvente en del stigninger.