©  Foto:

Anker Ravn Knudsen, guide

Tænker du over, hvordan arkitektur fortæller historier? Tag med Anker som guide rundt på tur og lad dig inspirere af hans fortællinger om bygningerne og lokalhistorien.

Anker bor i Rødding og er restaureringsarkitekt, og både hans interesse for arkitektur, lokalhistorie og Sønderjyllands historie skinner igennem i hans fortællinger. Her kommer du på tur med en engageret mand, som kan formidle, så man forstår, hvordan historien påvirker bygninger og bygninger påvirker mennesker. Anker kan fortælle, så man får en dybere forståelse for de historiske spændinger i området frem til Genforeningen i 1920, blandt andet om tiden, hvor området syd for Kongeåen hed Slesvig. 
Når Anker fortæller, får man lyst til at høre mere, for han kender baggrundene for områdets bygninger, ikke kun i form, materialer og byggeskikke, men også viden om hvad der var, men ikke er mere, kan han fortælle om på en levende og engagerende måde.

Turforslag:
- Rødding by: Byen som opstod i udkanten af Farrisskoven, den lille landsby som blev til stationsby og verdens første højskoleby. Anker kan fortælle om byens udviklingsfaser via arkitekturen i Rødding. Her kan man se på højskolen, påvirkningen fra den tyske periode og den sønderjyske variant af Bedre Byggeskik. 

- LP Aakjærs huse i Rødding: Lauritz Petersen Aakjær, født i 1883 og død i 1959. Fra 1909 var han selvstændig arkitekt i Rødding, hvilket tydeligt viser sig i byen, hvor der findes mange huse i Bedre Byggeskik-stilen.  Anker fortæller gerne om arkitekten og bygningerne som selvstændige historier eller som en del af historien fra Rødding. 

- Bygningskultur syd for Kongeåen: bygninger er ikke bare bygninger, de er bærere af kultur og kan være del af en kulturkamp. Dette ser man tydeligt i Sønderjylland. Der er stor forskel på tyske domænegårde og tyske husmandssteder, som står i modsætning til gårde i den dansk inspirerede stil Bedre Byggeskik.

- Kirker og kirkegårdskultur i Malt Provsti: Når man kører rundt i det danske landskab, ser man hurtigt at kirkerne har forskellige udtryk. Anker kan gerne fortælle om de forskellige kirker i Malt Provsti. Kirkerne har deres egne logikker, og det har kirkegårdene også. Anker kan forklare lange historiske perioder og ændringer ved at tage udgangspunkt i, hvordan kirkegården er anlagt.

Det praktiske:
Anker laver guidede gåture, cykelture og bilture.
På cykelture kan der være op til 30 personer med. Ved gåture kan man være op til 100 personer.
Turene tager typisk mellem 1½-3 timer.

 

Kontakt Anker Ravn Knudsen for at aftale nærmere om din tur:
Telefon: 70 22 87 37
E-mail: arkitekt.ark@mail.dk

Hvis du ikke får kontakt, så kontakt VisitVejen Turistinformation