©  Foto:

Askov Kirke

Askov Kirke ligger smukt ved siden af gadekæret i højskolebyen Askov, fp kilometer vest for Vejen. Kirken er opført som valgmenighedskirke i 1899 og blev i 1972 en almindelig folkekirke. 

Kirken, der er bygget af røde teglsten med skifertag, er tegnet af arkitekt Rolf Schroeder. Kirkebygningen består af et treskibet langhus med apsis i øst og et tårn over midtskibets nordvestlige hjørne. Den høje apsis er uden vinduer og smykkes af liséner og rundbuefriser i murværket. De manglende vinduer i apsis og kirkerummets højtplacerede og forholdsvis små vinduer giver det indvendige rum et særegent lys. Dele af udsmykningen er udført i skønvirkestil. 

Indvendigt præges kirkerummet af arkaderne mellem midt- og sideskibene. Prædikestolen har indmurede keramiske relieffer som viser symbolerne for de 4 evangelister: Ørnen for Johannes, Løven for Markus, Koen for Lukas og Englen for Matthæus udført af Hans Georg Skovgaard. Askov Kirke er den eneste kirke i Danmark, der har et billede af en højskolelærer hængende, nemlig et portræt af Poul la Cour, der byggede Askov Højskoles forsøgsmølle og her blandt andet testede for at finde det rette antal vinger til en vindmølle. Man kan se hans gravsten udenfor. 

Hjørne til eftertanke
Længst nede mod indgangen i det søndre skib er der indrettet et lille hjørne til stille eftertanke eller bøn. Her er opstillet en lysglobe, en smedejernsstage med plads til 12 lys, så kirkens gæster er velkommen til at tænde et lys i forbindelse med brugen af kirkerummet til stille eftertanke. 

Kirkegården
Kirkegården til Askov Kirke indrammes af klippede bøgehække og på selve kirkegården kan man finde gravsteder for en lang række centrale personer i og omkring Askov Højskole. Vær opmærksom på, at der findes både en ældre og nyere afdeling af kirkegården. Den nye afdeling ligger mod øst, og er bl.a. prydet af skulpturen Sommerfuglen som symbol på gyldent håb udført i svensk granit og bronze af Erik Heide. 

På den ældste kirkegård - tættest på selve kirkebygningen - er det store familiegravsted for højskoleforstander Ludvig Schrøder, hans kone Charlotte samt nogle af deres børn, svigerbørn og børnebørn. Conelius Appel er også begravet her, da hans søn Jakob Appel var gift med Ingeborg Schrøder, datter af Ludvig og Charlotte Schrøder. Ludvig Schrøder var Askov Højskoles grundlægger, og var dens forstander gennem 40 år. Der er således en familierelation og højskole tilknytning mellem alle på gravstedet. I 2019 til 2021 er gravstedets marmorplader blevet konserveret (og shinet op) af Nationalmuseet. Man har bl.a. fjernet lav og mos, der havde slået rødder i marmoren. Grå skygger, som stadig kan ses, er rødder, der ikke har kunne fjernes. Alle tekster og illustrationer er desuden blevet malet op. Nogle af stenene havde identisk tekst og udsmykning på bagsiden, og derfor ved vi, at stenene er blevet nytilhugget på et tidspunkt. 

Afstande
Hærvejens vandrerute 0 km
Hærvejens cykelrute 0 km