©  Foto:

Barsbøl Skov ved Jels, Fri teltning

Tæt på Jels by i Barsbøl Skov er der mulighed for Fri Teltning efter naturstyrelsens retningslinier. 

Her kan du for en enkelt nat slå et eller to 3-personers telte op, og overnatte i dem. Det er Naturstyrelsen, der ejer skoven, og giver tilladelsen. 

Barsbøl Skov ligger ned til Jels Midtsø og der er en "tange" langs med Jels Nedersø, hvor der også er Fri Teltning. Skoven består primært af løvtræer, især bøg.