©  Foto:

Bybrønden i Gammelby

Gammelby kan føre sin historie tilbage til 1392, og gennem mange af disse år har landsbyens beboere hentet vand ved den fælles brønd midt i byen. Mange steder har tidens tand taget disse brønde, men i Gammelby blev den genfundet i forbindelse med kloakering i 2007. Lokale borgere har med støtte fra Nordea rekonstrueret kampestensmurværket over jordoverfladen.

Der er informationstavle om brøndens betydning for landsbyerne i gamle dage.

Gammelby er også karakteristisk ved, at gårdene er bibeholdt inde i byen. 

Afstande
Hærvejens vandrerute 3 km
Hærvejens cykelrute 3 km