©  Foto:

Egnsbeton langs Kongeåen, Villebøl

Et af 4 steder med Egnsbeton langs med Kongeåen og Kongeåstien: Tingstedet ved Skelhøj. Her har kunstneren Eva Steen Christensen kreeret en elipseformet betonbænk som et lille tingsted og pausested på din tur. Bænken ligger i tilknytning til et stort egetræ i et fredet dige, og på bænkens siddeflade kan du se månefaserne aftegnet - sammen med elipseformen en kobling til astronomiens rolle ved anlæggelse af gravhøje, som der er usædvanligt mange af i området. Vær opmærksom på, at betonbænken er opsat på privat ejendom. 

Følger du markvejen videre mod vest kommer du til området med Skelhøj og en række andre betydningsfulde gravhøje. 

Egnsbeton langs Kongeåstien er etableret på initiativ af Vejen Kunstmuseum, der især rummer billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens værker. Niels Hansen Jacobsen arbejdede meget i beton og kunstmuseet har igennem i længere årrække arbejdet på at få skulpturer i beton ud i landskabet, der hvor vi mindst venter at møde kunst.