©  Foto:

Fakta, Vejen Kommune

Areal: 814 km2

Indbyggertal:  42.800 pr. 1. januar 2024. 

Større byer: Vejen, Brørup, Holsted, Rødding, Jels, Askov. 

Natur: Flere store åer starter og løber gennem Vejen Kommune: Kongeåen, der bl.a. udspringer i Gamst Søenge og løber ud i Vadehavet, Holme Å, der udspringer i Gispel Mose og løber ud i Varde Å og Holsted Å, der starter i Vejen Mose og løber ud i Varde Å.

Den berømte hovedstilstandslinie fra seneste istid har stået i den østlige del af kommunen og ved Jels findes en mindre tunneldal ved Jels Søerne. Flere store skovområder præger kommunens landskab. Mod nord finder man de såkaldte Københavnerplantager, hvor man plantede rødgraner i hedesandet og i den sydlige del findes store områder med typisk dansk bøgeskov. Disse meget forskellige naturtyper er levesteder for en række unikke dyre- og plantearter.

Trafik: Vejen Kommune krydses af både jernbanen mellem Esbjerg og Kolding og af motorvej E20. For 150 år siden gik trafikken nord-syd ad Hærvejen og ad Drivervejen i stedet. I dag er Hærvejen en af de større turistattraktioner for cyklister og vandrere.

Arbejdspladser: En række større industrivirksomheder ligger i Vejen Kommune, f. eks. Solar, Louis Poulsen og Eurofins. Desuden findes der en del større fødevareproducenter som Danish Crown slagteriet i Holsted og Aquapri, som producerer spisefisk, ved siden af et stort antal landbrugsbedrifter.