©  Foto:

Foldingbro Fiskesø

Foldingbro Fiskesø ligger lige ved siden af Foldingbro Camping og Hytter. Foldingbro Fiskesø omkranses af høje træer og er anlagt i et flot naturområde tæt ved Kongeåen. Ved kanten af søen findes bænke og læskure.

Søen anlagt med op til  4,5 meter dybde og et vandspejlet på 8.000 m2. Der udsættes jævnligt ørreder og søen renses jævnligt. Affald (ikke fiskeaffald) smides i skraldespandene, der står rundt om søen. Ved søen er der en lille bålplads, brænde/grillkul skal medbringes.

I forbindelse med campingpladsen er der renseborde med rindende vand. 

Før fiskeriet startes købes der fiskekort i kiosken ved campingpladsen.