©  Foto:

Frederik d. 7. - Mindesten i Vejen

Mindesten for Frederik den 7.

Under store løvtræer i et lille grønt område står en kæmpestor sten. Der er på hjørnet mellem Frederik d. 7.'s gade og Borgergade. 

Stenen er et mindesmærke for Kone Frederik den 7 og blev indviet i 15. november 1880 til minde om Fr. VII. Ønsket var at hædre kongen og hans indsats for den danske grundlov i 1849, der erstattede det danske enevælde. Selve stenen blev få år før fundet under pløjning, og landmanden var så venlig at donere stenen til en gruppe Borgere i Vejen By, der sørgede for at få mindestenen lavet. Det var et større - manuelt - arbejde at flytte stenen. Det hjælper lidt, når man har Askov Højskole i baghaven. Afsløring af sten og dens inskriptioner gav anledning til en større lokal folkefest. 

Mindestenen er senere flyttet ca. 40 m. til den nuværende placering. Det skete i 1958 og denne gang med maskinkraft, kranvogn, wirer og motorspil. 

Inskriptionen på nordsiden lyder: Folkets kærlighed, min styrke. Frederik. Saa dansk som han var ingen konge her i mange år. Faber. 

På vestsiden: Egnens folk drog stenen hid, 1880. 

Afstand: 
Hærvejens vandrerute: 300 m
Hærvejens cykelrute: 300 m