©  Foto:

Fredet Hærvej, Bække

Lidt nord for Bække, ved parkeringspladsen vest for Ribe-Vejle Landevej, ligger et meget autentisk stykke af oldtidens store vej: Hærvejen. Her kan du stadig se, hvordan vejforløbet var.

Hærvejen var ikke som sådan en anlagt vej. Man havde gennem mange år fundet den mest hensigtsmæssige vejføring i forhold til landskabets muligheder og begrænsninger, og når et spor var "slidt op", så trak trafikken sig over i et nyt spor lige ved siden af det gamle. På dette sted har Hærvejen således været ca. 90 m bred.

Den store færdselsåre gennem Jylland fra Viborg til Slesvig har mange navne: Hærvejen, Studevejen eller Pilgrimsvejen. Vejen fungerede primært som studedrivervej for kvæg, som havde ædt sig godt i stand på de østjyske engstrøg, og derefter blev drevet til de nordtyske kvægmarkeder og solgt. Også mere fromme folk som pilgrimme har benyttet sig af Hærvejen for at komme sydpå. I dag krydser både Kyst-til-kyststien dette historiske sted. Kommer du ad Hærvejens vandre- eller cykelrute, skal du gøre en afstikker.

Fredning
Dette autentiske stykke af Hærvejen blev fredet i 1927. En lokal lodsejer skænkede jorden til fredningen, så vi i dag 1000 år efter de første spor af Hærvejen blev trukket, stadig kan fornemme vejens natur og miljø.

Afstande
Hærvejens vandrerute 2,3 km
Hærvejens cykelrute 2,3 km