©  Foto:

Genforeningsrundkørslen

Hvor den ældgamle, som vi i dag kalder Vej 32 krydser Vej 403 mellem Vejen og Jels - i rundkørslen ved Skodborghus - er der midt i rundkørslen lavet et moderne og utraditionelt genforeningsmindesmærke.

Rundkørslen ligger få hundrede meter fra Kongeåen, der i flere historiske perioder har været told- eller statsgrænse. Senest fra 1864 til 1920, hvor Hertugdømmet Slesvig, som Sønderjylland var den nordlige del af, kom under Preussen frem til Genforeningen i 1920.

Midten af rundkørslen er udformet, så det forestiller Kongeåen og dens bredder samt et broelement, der symboliserer, at de to sider rækker mod hinanden og i fællesskab danner bro. På midterøens kantsten er teksten 'Genforeningen 1920' indgraveret. Fortællingen understreges af blålige urter i 'Kongeåen' samt af lyssætning på broen og nedlejret, svag blålig belysning i 'åen'.

Rundkørslen blev etableret i 2016.