©  Foto:

Genforeningssten ved Skrave Kirke

Ved Skrave Kirke på hjørnet af Skravevej og Skrave Kirkevej står genforeningsstenen i Skrave.

Denne er først sat i 1937, altså 17 år efter Genforeningen i 1920.

Stenen er fundet i lokalområdet og har været forsøgt skilt ad i to sten, så der kunne være en i hver af sognets to byer: Københoved og Langetved. Imidlertid kom er kun en brugbar sten ud af den kløvning, og denne sten blev man enige om at sætte ved kirken midt mellem de to byer  (Skrave Kirke. Teksten er forfattet af en lokal og meget dansksindet lærerinde. Det berettes, at næsten alle sognets beboere deltog i afsløringen 11. november 1937 (datoen for fredsslutningen efter 1. verdenskrig, som mange sønderjyder måtte deltage i på tysk side).