©  Foto:

Genforeningsstenen i Skibelund Krat

Genforeningen er den begivenhed i Danmarkshistorien, der er blevet rejst flest mindesten over, ikke bare i Sønderjylland, men over hele landet. Genforeningsstenen i Skibelund Krat er en af de første, der blev rejst.

Stenen er placeret på toppen af en gammel kæmpehøj i den østligste ende af monumentparken Skibelund Krat som et symbolsk punktum på rækken af monumenter. Det var næsten en selvfølge, at Skibelund Krat måtte have en genforeningssten. Den over 3 m høje granitsten med inskriptioner på to sider er forsynet med kongelige navnetræk. Stenen er udført af den kendte billedhugger Niels Hansen Jacobsen, Vejen.

På genforeningsstenens vestlige side er indhugget vers, som er forfattet af Kai Hoffmann. På stenens østlige side har Niels Hansen Jacobsen sat sin egen hyldest ind. På stenens nordside er Kong Christian den IX og Christian X's navnetræk samt årstallene 1864 og 1920 indhugget. De fleste sten i Skibelund Krat har forsiden mod syd, men genforeningsstenen har teksten mod nord – fordi der ikke længere var behov for at markere en protest mod syd.
Da stenen blev rejst, var der ikke træer og anden vegetation rundt om, og der var derfor en vis markant synlighed af stenens signalværdi.

Initiativtager til genforeningsstenen i Skibelund Krat var nationalbankdirektør Johs. Lauridsen, Vejen, der kort inden sin død i 1920 nåede at bestille den hos Niels Hansen Jacobsen. Stenen blev afsløret 15. juli 1920 under overværelse af Kong Christian d. 10. og Dronning Alexandrine og flere fra kongehuset OG omkring 10.000 øvrige deltagere. 

Selve stenen stammer fra en mark ved Læborg nord for Vejen. Stenen blev kløvet, og et af stykkerne blev anvendt til genforeningsstenen i Skibelund Krat. Et af de andre stykker står på Rødding Frimenigheds kirkegård som mindesten over menighedens faldne i Første Verdenskrig. Et tredje stykke står som gravsten for H.F. Feilberg ved Askov Kirke. Han måtte efter 1864 søge over Kongeåen. Disse 3 stens samhørighed er  stærkt symbolske for Sønderjyllands historie.

Afstande
Hærvejens vandrerute 0,4 km
Hærvejens cykelrute 0,4 km

#VisitVejen