Glejbjerg

Foto: Visit Vejen Turistinformation
Attraktioner
Bygningsværker og bymiljøer
Adresse

borgergade 56

6752 Glejbjerg

Glejbjerg er byen med de bedste naboer. Det vil du også kunne mærke, når du besøger byen. Her er trivsel og sammenhold i højsædet, og man passer på hinanden. Der er et aktivt lokalliv i byen. Det foregår som oftest på Hotel Glejbjerg eller i hallen.  

Ellers har landskabet gennem tiderne gjort Glejbjerg til et slidsomt sted, som ikke eller markerer sig med særlige udsigtspunkter, oldtidsminder, berømte personer eller begivenheder i Danmarkshistorien. Glejbjergs sognegrænser ligger, hvor landskabet har lavet naturlige forhindringer – og dem er der mange af: moser, store og mindre åløb mellem langstrakte flade heder. Jorden har ikke været den bedste, så det har været et barsk sted at være. Hærget og trøstesløst beskrives det i den store Acton Friis De danskes Land. Heden har været brugt til dyre- og kreaturgræsning, til at skære tørv til brændsel og til byggematerialer. Selv i kirken har der været brugt al (hedejordlag). Særegnet har det været, at der i en mose syd for kirken har været gravet lyse-tørv, dvs.  tørv med så meget harpiks indhold, at de har kunnet give klare flammer, når de brændte

Omvendt ved vi, at der har levet mennesker siden bronzealderen, og at der har gået en række oldtidsveje gennem området. Den vestjyske Studedrivervej, der går fra Holstebro over Hovborg til Holsted og Foldingbro, strejfer sognet. I mange århundereder har Glejbjergs indbygger været bønder. Erhverv som håndværk, detailhandel etc kom først til i det senste århundede.

Sognet blev tørlagt i 1907. Alkohol havde udviklet sig til at vær et problem, og lokalbefolkningen købte kromandens bevilling og gav ham erstatning for omsætning  via en lokal indsamling. Samtidig indstillede købmanden også alkohol salget, og det lykkedes at tørlægge hele sognet. Også hotellet fra fra sin start i 1906 afholdshotel. Men det er gået over. Hotellet blev bygget i forbindelse med etablering af jernbanesporet fra Bramming til Grindsted i 1916, og stationen blev lagt lidt udenfor landsbyen Glejbjerg, der senere er vokset sammen med Åstrup og Terpling. Det nye område omkring stationen blev bebygget med klassiske huse af røde mursten, rødt tegltag og hvide gesimser. Jernbanen blev nedlagt i 2012.

Adresse

borgergade 56

6752 Glejbjerg

Relaterede produkter

Opdateret af:
Visit Vejen Turistinformation