©  Foto:

Højskoleengen i Rødding

I den vestlige udkant af højskolebyen Rødding er Højskoleengen et åbent, grønt rekreativt område mellem højskolen og byen. Området ligger midt mellem byens to kirker: Rødding Kirke og Rødding Frimenighedskirke. 

Højskoleengen rummer den fritlagte Rødding Bæk fra Ribevej og forbi Højskolen. Der er lavet nye broer over bækken, der er trædesten, så man kan lege i vandkanten og der er lavet borde/bænkesæt, så man kan nyde vandets klukken. I området er der også lavet en amfiscene, hvor der kan afholdes udendørs arrangementer. Der er lavet gydebanker i den nu snoede bæk gennem området, og der er vandpumper, som der må leges med. På arealet står også mindetavle i granit for præsten og forfatteren Jakob Knudsen (1858-1917), der blev født i Rødding. Han er blandt andet kendt for salmerne 'Se nu stiger solen' og 'Tunge mørke natteskyer'. 

Ved indkørslen til Højskoleengen står Rødding Højskoles genforeningssten. Stenen er af lokal herkomst, og blev tilvirket af Niels Hansen-Jacobsen fra Vejen. Stenen er en såkaldt tvillingesten. Den anden halvdel er genforeningssten i det nærliggende Hjerting. Genforeningen er den historiske begivenhed, som der er rejst flest mindesten over i Danmark. 

Det er gratis at anvende arealet, der kan parkeres ved frimenighedskirken lige nord for Højskoleengen. 

Højskoleengen er blevet til i tæt samarbejde mellem Rødding Højskole, Rødding by og Vejen Kommune og Vejen Forsyning. Højskoleengen blev indvidet 1. oktober 2016.