©  Foto:

Højskolehistorie langs Hærvejen, Møllevej 23, Askov TEST

Langs med Hærvejens vandrerute gennem Askov møder du højskolehistorien. Vi har udvalgt en række hus, der ligger lige ud til Hærvejens vandrerute, og fælles for de huse er, at deres beboere har haft en stærk tilknytning til Askov Højskole - og det liv, der udspandt sig her. 

Huset her på Møllevej 23 blev opført i 1913 af møllebestyrer Gudmund Bentsen, som var bestyrer af Forsøgsmøllen (la Cours forsøgsmølle, som ligger lidt længere syd for)  fra 1904 til 1914. Huset er tegnet af hans bror, arkitekt Ivar Bentsen (1876-1943), leder af Bygmestermesterskolen i Holbæk,der var en direkte fortsættelse af Bygmesterskolen på Vallekilde Højskole, der var oprettet af brødrenes far Andreas Bentsen (1839-1930). Ivar Bentsen var sammen P.V. Jensen Klint at finde blandt initiativtagerne til Landsforeningen for Bedre Byggeskik. Landsforeningen blev først oprettet i 1915, men tankerne bag foreningen var ældre. Møllehytten er en meget fin repræsentant for stilen "Bedre Byggeskik". Du kan kende stilen på klassiske danske byggematerialer, symmetri i facadeudtrykket og enkle facadedekorationer. 

Husk, at huset er privat ejendom og bolig - og derfor skal du nyde synet af arkitekturen ude fra Møllevejen/Hærvejsruten. 

Afstande:
Til Hærvejens vandrerute: 0 m.