©  Foto:

Holsted Kirke, Sydjylland

Holsted Kirke ligger smukt lige ved siden af Holsted Å. Kirken erstattede i 1886 en ældre og nedslidt landsbykirke, der lå ca. 800 m længere mod vest. Stedet kendes fra historiske kilder tilbage i 1300-tallet.

Holsted Kirke er tegnet af arkitekt Tage Olivarus fra Randers. Den røde teglstensbygning består af skib, kor og tårn med indgangsparti. Under koret er der indrettet et kapel. Soklen af granitkvadre er genbrugt fra den gamle kirke. Desuden er to døroverliggere og en granitkvadre med indhuggede middelalderruner brugt igen. Denne er placeret i korgavlens spids under vinduet.  

Indvendigt er kirken hvidkalket og har træloft. I de tre korvinduer er der i 1950 indsat glasmosaikruder med bibelske motiver - udført af Kræsten Iversen (1886-1955). Han  var født i sognet og var en periode professor ved Kunstakademiet i København. Det ene korvindue tjener som baggrund for de tre træfigurer på alteret. Også inventar fra den tidligere kirke er brugt i den nye, Den romanske døbefont i rødlig granit er fra den gamle kirkes opførsel. En tidligere korbuekrucifiksgruppe og to helgener er fra senmiddelalderen, og udgør alterudsmykningen. Ligeledes er prædikestolen fra 1650 genbrugt. Denne har ved en restaurering af kirken i 1950 fået sin originale maling igen.

Ifølge sagnet skulle Holsted Kirke have været bygget et andet sted, så hvad man byggede om dagen, rev Bjøvlund-trolden ned om natten. For at finde ud af, hvor kirken skulle bygges, så spændte man et par stude for, og lod dem gå, hvor de ville. Hvor de stoppede, blev der bygge kirke og et billede af Bjøvlund-trolden blev sat ind i muren til minde. Kan i dag ses som relief i romansk døroverligger, øverst i tårnets vestside.

Den gamle kirke
Den tidligere kvaderstenskirke med oprindeligt kor og skib, og tilføjet tårn og våbenhus, blev revet ned i 1885, hvorefter der blev nyopført et  kirkegårdskapel på den gamle kirkes plads. Elementer fra den gamle kirke er genanvendt til kapellet, bl.a. en dekoreret overligger fra romansk vindue.

Der er storslået udsigt over Holsted Å og grønne enge fra kirkegårdens sydlige dige. Adressen for kirkegården er Esbjergvej, 6650 Holsted. 

På kirkegården blev der i november 2022 etablereret et nyt klokkertårn med den gamle original klokke. Hver anden og fjerde fredag i måneden er der KirkegårdsCafé - det er en kop kaffe og en snak på kirkegården.