©  Foto:

Hovborg Kirke

Hovborg Kirke er opført i 1895 og blev indviet d. 26. januar 1896.  I årene 1964-65 fandt en omfattende restaurering sted, der ændrede kirkens ydre, medens kirken indvendig blev renoveret i 1984.

Kirken er opført af røde mursten og prydet med kalkstenssøjler. Dens grundplan har form som et græsk kors med apsis i øst. I hjørnerne mellem de fire korsarme ses 4 kvartrunde bygninger, hvoraf de 3 har udgange.

Altertavlen er den oprindelige fra 1895, men renoveret i 1984. Den er prydet med et maleri, der forestiller Jesus i Getsemane Have, en kopi udført af Olga Schmidt efter maleri af Carl Bloch. Døbefonten er fra 1984, hugget i rød granit, med form som en kubisk søjle.

Hovborg kirke var indtil udgangen af 2010 filialkirke under Lindknud Kirke.  I 2010 fandt en pastoratsammelægning sted, således at Hovborg Sogn nu er en del af Brørup-Lindknud-Hovborg Pastorat.

Hovborg kirke har en særlig god akustik og benyttes derfor ofte til koncerter og musikarrangementer. Se nærmere om koncerter, gudstjenester og arrangementer på kirkens hjemmeside.

Kirken står aflåst udenfor graverens arbejdstid. Der henvises til DagliBrugsen, Holmeåvej 15, hvor der kan udleveres nøgle til besøgende, der ønsker at se kirken indvendig. Kirkens toilet findes i kapellets sydvendte gavl og står uaflåst.