©  Foto:

Kanonstillingen ved Dover

Kanonstillingen i Dover er et levn fra 2. verdenskrig og byder samtidig på en pragtfuld udsigt over Kongeådalen og en lille natursti.

Det historiske
I 1944 byggede den tyske besættelsesmagt en række befæstningsanlæg tværs over det sydlige Jylland. Et af disse anlæg var Gudruns-stillingen, der gik fra Vadehavet ved Ribe og til Kolding. Tyskerne ønskede med denne forsvarsstilling at stoppe et eventuelt angreb fra nord. Anlægget bestod af pansergrave (dybe huller til at fange tanks i), pigtrådsspærringer, betonspærringer og så en række skanser og kanonstillinger. Mod slutningen af krigen vendte tyskerne faktisk forsvarsværket om, for at være klar til at forsvare mulige sydfra kommende angreb på Danmark og Norge.

Gudruns-stillingen udnyttede i høj grad landskabets naturlige muligheder ved anlæggelsen. Som i dag, så var der også den gang en ganske god udsigt over Kongeådalen og landområdet mod nord. Oven i købet var der den gang ikke mange træer, så en mulig fjende kunne spottes i god tid.

Stenen med indskriften "Tysk Skanse", som står midt i, hvor skansen var, blev rejst efter 2. verdenskrigs afslutning af den lokale gårdejer på Marielyst.

Naturen
Ud over en særdeles vidtrækkende og pragtfuld udsigt over Kongeådalen så går der også en lille sti rundt i bevoksningen omkring skanseanlægget. Området er kuperet. Kanonstillingen i Dover er en af de 18 Naturperler i Vejen Kommune. 

Hvor svær er ruten?
Gåturen er karakteriseret ved at henlagt til hovedsageligt ujævnt underlag hvor vandresko er en fordel. Man må også forvente en del stigninger.  

Sådan finder du Kanonstillingen i Dover:
I den lille landsby Dover syd for Foldingbro følger du skiltet, og følger grusvejen lidt over 1 km. Kanonstillingen har parkeringsplads, som også er tydeligt skiltet.