©  Foto:

Kombinér Kano og vandring - Hærvej og Kongeåsti

Kombinér din Hærvejsvandring med en kanotur langs en af de andre gamle hovedfærdselsårer i Jylland gående på tværs af landet: Kongeåen.

Fra Frihedsbroen, hvor Hærvejen krydser Kongeåen, kan du sejle i kano ad den uregulerede Kongeå, der også engang var landegrænse mellem Danmark og Tyskland. Den 8,3 km lange sejltur ender i Foldingbro, der tidligere var et centralt overgangssted. Når du kommer til Foldingbro kan du holde en pause, opleve byens særegne indretning, hvor der har været to af mange bygninger - en på hver side af landegrænsen. Turen retur til Hærvejsruten  ved Frihedsbroen kan enten gå ad Kongeåstien, hvor stiforløbet ligger tæt på selve åløbet. Denne gåtur er 8,9 km lang og tager normalt 2,5 time at gå. Alternativt, hvis vandstanden i Kongeåen er for høj til at man kan færdes på stien, så er turen 10 km ad mindre trafikerede asfaltveje retur til Frihedsbroen. Denne strækning går primært ad Københovedvej. Alternativt kan Flextrafik anvendes. Man kan kun sejle fra Frihedsbroen og til Foldingbro, ikke den anden vej. 

Praktisk: 
Du skal i god tid bestille kanoer ved Vejen Fodboldgolf og Kanocenter.