©  Foto:

Kvalitetssti, Baldersbæk og Holme Å, Hovborg

Kvalitetsstien ved Baldersbæk er en 4,4 km lang vandrerute, der er certificeret af Dansk Vandrelaug.

Baldersbæk ligger få km vest for Hovborg  mellem Billund og Holsted. Stien går igennem varieret natur og rummer den interessante kulturhistorie om Københavnerplantagerne på den jyske hede. Skovområdet, som stien går gennem er mere varieret end de fleste vestjyske plantager. Her findes både en del birk og strækninger med egekrat. Egekrattet har fået sit krogede udseende ved tidligere tiders beskæring.

Ruten går i vidt forskellige slags natur – både skov, mose, hede og enge.  På ruten kommer man forbi haveanlægget til Baldersbæk og de søer, der oprindeligt var karpedamme og forbi Treherredsstenen, der markerer tre herreders møde. I dag mødes kommunegrænserne for kommunerne Vejen, Varde og Billund.

På en kvalitetsvandresti, som er certificeret af Dansk Vandrelaug, er du sikker på at få en god vandreoplevelse. Vandrestierne er rundruter, som alle ligger i naturen i rolige omgivelser og med interessant natur eller kulturhistorie. Variation i landskab og naturoplevelse er væsentlige kvaliteter. 

Historien
Baldersbæk Plantage er den største af københavnerplantagerne i Hovborg-området. Omkring år 1900 anlagde velhavende københavnere sammen med Hedeselskabet en række plantager på den jyske hede. Motivet var dels at gøre en indsats for fædrelandet, skabe arbejdspladser og ændre kulturlandskabet – og så at skaffe sig selv en række herlighedsværdier. Baldersbæk blev anlagt af grosserer Holger Petersen, der investerede både penge og energi på tilplantningen af heden omkring Hovborg. I 1891 købte han en forfalden hedegård og 625 tønder land jord. Her anlagde han Baldersbæk Plantage og byggede Villa Baldersbæk, og i 1910 blev have- og naturanlægget anlagt.

Treherredsstenen
På det åbne engareal ved Baldersbæk står den 3 m høje Treherredssten. Den blev rejst i 1912, og står præcist hvor de tre herreder Slaugs, Malt og Skads mødes. Oprindeligt placeret på en holm, en lille ø i åen, men omlægning af å løbet har gjort Treherredsstenen landfast. Det betyder, at du nu kan gå helt ud til stenen. De tre personer, der er afbilledet øverst er hedeopdyrkeren Enrico M. Dalgas, kromand i Hovborg J.K. Sørensen og skovridder J.C. Sørensen. Alle tre spillede en vigtig rolle for tilplantningen af hedearearealerne rundt om Hovborg. Treherredsstenen er udført af billedhuggeren Anders Bundgaard, der også har lavet de fleste øvrige skulpturer ved Baldersbæk - og stenen blev bekostet af Holger Pedersen, der opførte Baldersbæk. 

Praktisk:
Der kan parkeres på den grusbelagte parkeringsplads på Baldersbækvej overfor anlægget. Her er der borde/bænkesæt og informationstavler. Den afmærkede rute rundt i området starter herfra. Området er velforsynet med tavler med QR-koder, så du med din smartphone kan hente mere viden. Der er særlige forklaringer til børn - også på kinesisk. Ved Karpedammen er der en madpakkehytte, hvor kaffe eller mad også kan nydes. Nærmeste mad- eller kaffested er Hovborg Kro.