VisitVejen

Lokes Høje, Københoved

Lidt syd for Kongeåen, hvor Frihedsvej og Hærvejens cykelrute møder Københovedvej – ligger de fredede Lokes Høje.

Historisk set er de 4 høje fra den ældre bronzealder - og nogle af de sidste, der er tilbage fra et ellers tæt belagt område mellem Københoved og Kongeåen. Oppe fra toppen af Lokes Høje er der en storslået udsigt ud over Kongeådalen. Der er en højdeforskel fra åens 12 m over havet til toppens 55 m over havet, så tager du turen fra å til top, så går det godt op ad bakke, og du oplever på nærmeste hold landskabets forandring gennem ådalen.

På toppen af Lokes Høje kan du iagttage et landskabeligt fænomen. Lige som det store jyske nord-sydgående vandskel, så er der her et mindre øst-vestgående skel. Hælder du vand ned ad Lokes Højes nordside, så vil det løbe i Kongeåen. Hælder du imidlertid vand ud mod syd, så løber det mod syd dvs. mod Hjortvad Å, der løber ud i Ribe Å/Vadehavet.

Navngivningen Lokes Høje fortaber sig i det uvisse.

Adgang
Du kan komme op til Lokes høje via "lågen" på Københovedvej . Du må gerne gå over marken op til højene selv om der er afgrøder, men husk at vise hensyn. Stedet, hvor du kan gå over marken, er markeret med et lille gravhøjsskilt.

Postamentet
Helt oppe på toppen står en postamentssten. Sammen med 330 andre tilsvarende sten udgør den et netværk af trigonometriske stationer. På hver af disse stationer findes et ca 1 m højt postament af sædvanligvis granit, solidt placeret i et betonfundament. På toppen er indstøbt en metalknap, som angiver den nøjagtige position og placering af måleinstrumentet. De 331
steder er udvalgt med nøje omhu, så de kan indgå i opmålinger og korttegning, og blev sat dengang satellitter, gps og google maps ikke var opfundet, og man brugte andre metoder - og regning for at tegne kort.