©  Foto:

Lydfortællinger i Skibelund Krat

Få historien i ørene. Hvis stenene i monumentparken Skibelund Krat kunne tale, så kunne de berette indsatsen for at få Sønderjylland til at høre til Danmark. Det gik ikke helt af sig selv. 

Det var i mange år nærmest op ad bakke og med store personlige omkostninger for mange mennesker.

Vi har i anledningen af revitaliseringen af Skibelund Krat og 100 års jubilæet for Genforeningen givet Skibelund-stenene stemme. Via 9 lydfortællinger knyttet til 9 særlige steder bliver du ført tilbage i historien og møder menneskerne, der skabte historien. De symboler, som de brugte. De sange, som de sang.

Du finder lydfortællingerne i VisitVejen Appen, og den kan du hente gratis der, hvor du plejer at hente apps til din mobiltelefon. Du finder lydfortællingerne under hovedmenupunktet Skibelund Krat, hvor du vælger Lydfortællinger Skibelund Krat. Den åbner et kort, hvor du kan se ruten, som forbinder de 9  fortællinger. Vi anbefaler, at du hører dem i kronologisk rækkefølge med Lindberg-stenen først og Genforeningsstenen til sidst. Din mobiltelefons gps vil altid fortælle dig, om du er på ruten - når du står i selve krattet. Lydfortællingerne kan selvfølgelig høres hvor som helst. Er du i Krattet, så vælger du undervejs hvilken lydfortælling, som du vil høre ved at trykke på ikonet med øret. 

Skibelund Krat er i dag en monumentpark. Stedet blev i 1865 efter tabet af Sønderjylland anlagt som national møde- og festplads, som i dag er omgivet af mindesmærker for danske personligheder bl.a. Ludvig Schrøder, Poul la Cour og H.D. Kloppenborg. Opstillingen af mindesten blev hurtigt fulgt op af flere, og i dag findes i alt 22 mindesten i Skibelund Krat. De mest populære kunstværker i Skibelund er Modersmålet og Magnusstenen. 

I dag erindrer Skibelund Krat om den årelange indsats for at få Sønderjylland tilbage som en del af det danske rige. 

Monumentparken ligger i et gammelt egekrat på den stejle ådalsskrænt ned mod Kongeåen. Krattet har i dag områder med store bøge. 

Vil du vide mere de personer, som står på stenene kan du bruge VisitVejen Appen som digital guide. Hent den på AppStore eller GooglePlay. Den er gratis. Du skal under Skibelund - Kongeåen, og her finder du små fortællinger til hver sten. På Hotel Skibelund Krat lige ved siden af krattet kan der fås brochurer, der beskriver stenene, ligesom der er en informationstavle ved den nordlige indgang til området. Ruten med lydfortællinger er ca. 1,5 km lang og underlaget er græs og grussti. 

I billedfrisen kan du som billede 2 se et oversigtskort over stierne i Skibelund Krat. Det er markeret, hvor der er lydfortællinger. 

Afstande
Hærvejens vandrerute 0 km
Hærvejens cykelrute 0 km