©  Foto:

Martin Sandager, naturguide

Hør historien om praktisk og jordnær naturgenopretning fra ildsjælen bag Kragelund Mose. 

Oplev på nærmeste hold, hvordan en biodiversitets-fremmende ekstensiv helårsafgræsning med fire store græssere - kreaturer, Exmoor ponyer, vandbøfler og ungarske uldgrise -  holder en mose lysåben frem for på vej til at gro til. Det er selvforvaltende natur, og det fremmer hydrologi og ådselsøkologi. "Vi skal turde at slippe kontrollen og tro på, at naturen med alle dens fine økologiske processer og dynamikker, kan retablerer sig selv og finde en naturlig balance, hvis den får lov, får tilført de manglende nøglearter og får fred" er Martins udgangspunkt, og det fortællerhan mere om på en guidet gruppetur. 

Turforslag:
- Kragelund Mose: indsatser, intentioner, visioner, bump på vejen - hvor går drømmen for Kragelund Mose hen?  Hvor er mosen lige nu. 

Det praktiske:
Martin laver guidede gåture i Kragelund Mose, hvor du kan høre om naturprojektet.
Turene tager typisk mellem 1½-3 timer. Påklædning efter vejret på dagen. 

 

Kontakt Martin Sandager direkte for at aftale nærmere om din tur:
Telefon: 22 38 92 98
E-mail: martinsandager@icloud.com

Hvis du ikke får kontakt, så kontakt VisitVejen Turistinformation