©  Foto:

Midgårdsormen - naturlegeplads ved Rødding Højskole

I skovkanten i den vestlige side af Højskoleengen går du gemmen "gabet" og ind på en naturlegeplads med de nordiske guder som tema.  

Her kan du lege dig gennem den nordiske mytologi på Rødding Højskoles nye naturlegeplads. Oplevelsen starter ved Midgårdsormens gab, og I følger ormen gennem skoven forbi Odin og Thor og kommer rundt til de foreskellige legeredskaber: Asgård (klatretårnet), Bifrost (svævebanen), I kringler jer gennem Odins øje (bildækkene), og på jeres videre vej ser I til højre tingstedet med Odins eget højsæde Lidskjalv og visdommens kilde Mimers brønd, og til venstre, under en busk, tager Midgårdsormens hale sig et hvil. Til slut kommer I frem til Valhalla (skovpavillonen), hvor I kan tage en pause – og fx spise frokost, drikke saft og kaffe eller bare slappe af. Undervejs passerer I også verdenstræet Ask Yggdrasil.

Sådan finder du naturlegepladsen Midgårdsormen: 
Rødding Højskole ligger på Florsvej 1 i den vestlige ende af Rødding by (Sønderjylland). Lige syd for højskolen og frimenighedskirken ligger et stort grønt areal. Det er Højskoleengen og du kan se en lille bro, der går over åen, der slynger sig gennem engen. Og mod vest er der en lille lund med store træer. Her starter legeløjerne. 

Mere om de enkelte steder
Ved indgangen til naturlegepladsen står et skilt med gode fortællinger om de forskellige legesteder og -redskaber. Teksten kommer også her - med tilladelse fra Rødding Højskole - så du kan tage din mobil med rundt og give dine børn fortællingerne undervejs. God tur: 

Midgårdsormen er et kæmpe stort søuhyre, der ligger i verdenshavet og slynger sig hele vejen rundt om menneskets verden, som blev kaldt Midgård. Dag ud og dag ind truer den med at bryde ind og skabe kaos i kosmos – menneskenes og asernes ordnede verden.

Odin var den øverste blandt de nordiske guder og gud for bl.a. krig og digterkunst. Odin har kun ét øje – det andet har han givet i pant til jætten Mimer for at få lov til at drikke af visdommens kilde og blive alvidende og vis – og han kaldes også Alfader. Ugens midterste dag onsdag er navngivet efter Odin.

Thor er den stærkeste blandt guderne. Thor er tordengud og råder over vejret. Han kendes på sin hammer Mjølner, som har den vidunderlige egenskab, at den rammer alt, hvad Thor sigter på og kommer derefter tilbage i hans hånd. Thor har givet navn til torsdag.

I Asgård ligger gudernes boliger. For at skabe evig sikkerhed forsøgte guderne engang at få en jætte til at bygge en mur omkring Asgård, men det mislykkedes. For at komme ind i Asgård må man gå over Bifrost.

Bifrost er broen, der forbinder Asgård med Midgård, som også kaldes regnbuen. Måske ser Bifrost skrøbelig ud, men den er det stærkeste, der nogensinde er skabt, og det er først ved Ragnarok, verdens undergang, at den vil synke i grus. Den røde farve er ild, der skal forhindre jætter og andre uvæsner i at bestorme Asgård.

Ask Yggdrasil - Det helligste træ i verden, hvis krone er så stor, at dets grene breder sig ud over hele verden og nogle af grenene op over himmelen med. Træet suger dets næring fra tre dybe, dybe rødder, hvor den ene går til dødsriget Niflheim, den anden til jætternes verden Udgård, og den tredje til gudernes hjem Asgård.

Tingstedet - I midten står Odins eget højsæde Lidskjalv, hvor hans to ravne Hugin og Munin sidder på ryglænets to stolper. Hver morgen ved daggry flyver de ud i verden. Munin, der betyder mindet, flyver tilbage i tiden, og Hugin, der betyder tanken, flyver frem i tiden. Op ad dagen kommer de tilbage og visker alt det, de har set og hørt i Odins øre, så han ved alt, hvad der er sket i fordums dage og alt, hvad der kommer til at ske i fremtiden.

Stenene foran Lidskjalv udgør tingstedet, og overfor er Mimers brønd, hvor vandet løber ud gennem det øje, Odin måtte give i pant for at få lov til at drikke af dens vand. Vandet ender i et kar, der står midt i tingstedet. Før møderne skal tingets forsamling drikke af karrets vand for at få visdom til at tage de rigtige beslutninger.

Valhalla
Odins borg i Asgård – den største af gudernes boliger. Borgen har over 500 porte, der hver især er så store, at 800 mænd side om side kan gå igennem dem. Her holder einherjerne, Odins krigere, til. Det er dem, der er faldet i ærefuld kamp på valpladsen – slagmarken – og af valkyrierne er bragt hertil. Om dagen øver de sig i våbenbrug på Idasletten, og om aftenen fester de i den store hal. Under Ragnarok skal de kæmpe på gudernes side imod jætterne og alle kaoskræfterne.