©  Foto:

Modersmålet i Skibelund Krat

"Modersmålet" er et markant monument i Skibelund Krat.

Billedhuggeren Niels Hansen Jacobsens monument over ”Modersmålet” blev hugget i bornholmsk granit og afsløret i 1903. Det personificerede ”Modersmål” i form af en ung og smuk kronet kvinde lægger sine hænder på to af datidens mest kendte sønderjyder samt nationale og sproglige forkæmpere – digteren Edvard Lembcke og historikeren A.D. Jørgensen, der sammen med ”Modersmålet” skuer mod det i perioden 1864 - 1920 tabte Sønderjylland. Lembcke er ophavsmand til fædrelandssangen Vort modersmål er dejligt, og A.D. Jørgensen skrev en særlig udgave af Danmarkshistorien, som skulle få nordslesvigerne til at føle sig tiltrukket af danskheden. Begge døde i 1897. Monumentet blev ved opsættelsen betragtet som en politisk provokation. Monumentet var oprindeligt tiltænkt som mindesmærke over de to mænd, men ved at sætte "kongebruden" i midten, kommer det mere til at handle om det uhåndgribelige sprog, som man kan samles om som dansksindede. 

Afstande
Hærvejens vandrerute 0,2 km
Hærvejens cykelrute 0,2 km

#VisitVejen