©  Foto:

Monumentparken Skibelund Krat

Skibelund Krat er i dag en monumentpark. Stedet blev i 1865 efter tabet af Sønderjylland anlagt som national møde- og festplads, som i dag er omgivet af mindesmærker for danske personligheder bl.a. Ludvig Schrøder, Poul la Cour og H.D. Kloppenborg.

Opstillingen af mindesten i Skibelund Krat blev hurtigt fulgt op af flere, og i dag findes i alt 22 mindesten i Skibelund Krat. De mest populære kunstværker i Skibelund er Modersmålet og Magnusstenen. Skibelund Krat er markant sted i relation til Genforeningen.  

I dag erindrer Skibelund Krat om den årelange indsats for at få Sønderjylland tilbage som en del af det danske rige. De store folkemøder i Skibelund Krat var frem til  Genforeningen en stærk manifestation af sammenhold om fælles sprog og værdier. Møderne mobiliserede de dansksindede sønderjyder i nationalitetskampen og forberedte folkeafstemningerne. 

Monumentparken ligger i et gammelt egekrat på den stejle ådalsskrænt ned mod Kongeåen. Krattet har partier med store bøge. På alle monumenterne er der er lille qr-kode, således at du når du står foran stenen via din smartphone kan få mere at vide om den konkrete sten og personens bedrifter og betydning for at få Sønderjylland dansk.

Vil du vide mere de personer, som står på stenene kan du bruge VisitVejen Appen som digital guide. Hent den på AppStore eller GooglePlay. Den er gratis. Du skal under Oplevelser, og dernæst under Digitale guider, og her finder du små fortællinger til hver af stenen. På Hotel Skibelund Krat lige ved siden af krattet kan der fås brochurer, der beskriver stenene, ligesom der er en informationstavle ved den nordlige indgang til området. I billedfrisen her over kan du som billede nr. 2 se et oversigtskort over stierne i Skibelund Krat. 

Skibelund Krat ejes og passes af frivillige kræfter i Skibelundforeningen.

Afstande
Hærvejens vandrerute 0 km
Hærvejens cykelrute 0 km