©  Foto:

Natur - hvor må du færdes?

I offentligt ejede skove
I Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken må du færdes hele døgnet. Du kan som regel kende Naturstyrelsens skove på de rødmalede pæle, skilte og låger.

Er du til fods, må du gerne færdes uden for veje og stier i de offentlige skove. Er du på cykel skal du holde dig på veje og stier. Al motorkørsel i skoven er forbudt. Og du skal rette dig efter stedernes skiltning.

Begrænset adgang: Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der afholdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre perioder med fare for brand.

I privat ejede skove
I privatejede skove er adgang fra kl. 6 til solnedgang. Her må du må færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje og stier. Al motorkørsel i skoven er forbudt. Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. Man skal rette sig efter skiltningen. I de privatejede skove er det lidt sværere at se, men ofte er der grønne skilte med "Ordensregler" placeret, hvor man går ind i privat skov. 

Hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.

Begrænset adgang Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Se mere her https://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/