©  Foto:

Naturudstilling, Hovborg

Naturudstillingen fortæller om Hovborg-områdets udvikling fra gletchere til agerland, fra hosekræmmere til Dalgas og frem til nutidens Hovborg. Den lille udstilling giver dermed forklaring på meget af det, du kan se på gå-turene langs med Holme Å.

Der er modeller af de første jægere ved Hovborg og deres redskaber: buer og økser. Naturudstillingen indeholder også udstoppede udgaver af karakteristiske fugle og dyr fra området. Du kan træne dit naturkendskab før turen på stierne omkring Hovborg ved at gætte fodspor eller se planer, bær og kogler. Udstillingen rummer også en stor kortbog spækket med informationer om området.

På husets bagvæg findes et stort maleri af Lars Ringgaard, hvor du kan følge tiden fra sidste istid og frem til nutidens Hovborg.

Foran naturudstillingen er et åbent grønt område med god plads til at lege, og der er borde og bænke til frokosten. Ved udstillingen er der også adgang til toilet og vand.