Gå til indhold
©  Foto:

Øster Lindet Kirke

Øster Lindet Kirke ligger i den sydlige ende af landsbyen Øster Lindet i den nordlige del af Sønderjylland.

Kirkebygningen består af et romansk kor og skib fra midten af 1100-tallet samt våbenhus. På skibets vestende er en åben tagrytter med klokketårn fra ca. 1730-erne. Våbenhuset på skibets vestende er opført i 1858. Kirkens tilmurede døre udgør i dag nicher i murværket. Mod syd indeholder nichen en indmuret romansk gravsten af granit og antageligvis smykket med kors. Denne sten blev fundet i 1952 i våbenhuset. Kirken har gennemgået en omfattende restaurering efter en lynbrand i 1980. Der blev anvendt blytag og bræddeloft, som kirken havde før branden.

De indvendige mure er af rå kampesten. Kirkens altertavle er en gotisk skabstavle med to fløje, og udsat for senere ændringer. Den malede staffering og malerierne i felterne er fra 1729 og fornyet i 1855, og forestiller Nadveren. Romansk granitdøbefont med fremspringende menneskehoveder, heraf en med ”skipperskæg”. Korbuekrucifiks i forholdsvis primitiv udførsel, men med udtryksfuldt ansigt. Prædikestolen er udført i såkaldt landlig renæssancestil og er fra 1631.

Kirkegården omkranses af diger i kampesten. På kirkegården findes en mindesten udført af Niels Hansen Jacobsen over sognets faldne under 1. verdenskrig.

Sagnet fortæller, at en kæmpe slyngede sten for at forstyrre byggearbejdet kirken, men de prellede af, for de faldt på marken.

Afstande
Hærvejens cykelrute 3,8 km

 

Del dine øjeblikke: