©  Foto:

Øster Lindet Kirke

Øster Lindet Kirke ligger i den sydlige ende af landsbyen Øster Lindet i den nordlige del af Sønderjylland.

Kirkebygningen består af et romansk kor og skib fra midten af 1100-tallet samt våbenhus. På skibets vestende er en åben tagrytter med klokketårn fra ca. 1730-erne. Våbenhuset på skibets vestende er opført i 1858. Kirkens gamle tilmurede døre udgør i dag nicher i murværket. Mod syd indeholder nichen en indmuret romansk gravsten af granit og antageligvis smykket med kors. Denne sten blev fundet i 1952 i våbenhuset. Kirken har gennemgået en omfattende restaurering efter en lynbrand i 1980. Der blev anvendt blytag og bræddeloft, som kirken havde før branden.

Klokken i tagrytteren er oprindeligt fra 1788, hvor sognet samlede ind til den. Klokken er omsmeltet i 1900. 

De indvendige mure er af rå kampesten. Kirkens altertavle er en gotisk skabstavle med to fløje, og udsat for senere ændringer til barokstil.. Den malede staffering og malerierne i felterne er fra 1729 og fornyet i 1855, og forestiller Nadveren. Alterdug kniplet af Tove Nielsen, Jels. Romansk granitdøbefont med fremspringende menneskehoveder, heraf en med ”skipperskæg”. Korbuekrucifiks i forholdsvis primitiv udførsel, men med udtryksfuldt ansigt. Prædikestolen er udført i såkaldt landlig renæssancestil og er fra 1631.

Kirkegården omkranses af diger i kampesten. På kirkegården findes en mindesten udført af Niels Hansen Jacobsen over sognets faldne under 1. verdenskrig og en række finurlige gravsten og gravmonumenter. Du finder bl.a. mindestenen for Mathias Mygind, der faldt som tysk soldat - kig baghistorien her. 

Sagnet fortæller, at en kæmpe slyngede sten for at forstyrre byggearbejdet kirken, men de prellede af, for de faldt på marken.

Afstande
Hærvejens cykelrute 3,8 km