©  Foto:

Pløje- og slagte gris-dage - Hygum Hjemstavnsgård

Pløjedage på Hygum Hjemstavnsgård sætter fokus på efterårsarbejdet på gården gennem tiderne, for vi viser, hvordan der pløjes med heste og traktor foran ploven. Samtidig kan du følge med i husholdningens travle høsttid, og så det også her, at grisen slagtes.