©  Foto:

Poul Erik Jespersen, guide

Poul Erik er uddannet turistfører, og for dig betyder det, at når du har booket en omvisning, så skal du ikke tænke på andet end at nyde turen. Poul Erik har styr på alt fra den gode fortælling, til at have styr på at afmåle tid til at komme ind og ud af bussen eller sørge for indlagte pauser. Så I som gruppe kan føle jer i sikre hænder med en god fortæller.
For ham er det ikke nok bare at fortælle den gode historie, han har sørget for at have styr på fakta og kan relatere den til den brede Danmarks historie eller den lokale fortælling. Det er ikke en historietime, men infotainment.
Fortællingerne kan være en del af en byvandring eller en bustur, men fælles for dem er, at fortællingerne tager udgangspunkt i noget vi kan se.

Turforslag:
1½ times turforslag:
Skibelund Krat – vandretur
Niels Hansen Jacobsen i Vejen by og på Vejen Kunstmuseum
Tur for blinde/svagt synede på Vejen Kunstmuseum
Margarinefabrikker og Vejen by – byhistorisk vandring i Vejen

5-6 timers turforslag:
Bustur langs 1864-grænsen
Kulturhistorisk vandring fra Vejen til Askov
Vandring på Kongeåstien
Hærvejsvandring

Det praktiske:
Poul Erik kan guide på dansk, engelsk, tysk og skandinavisk.
Guider grupper på ca. 25 personer.

Kontakt Poul Erik Rosenberg Jespersen for at høre mere om mulighederne for din tur via hans hjemmeside:
https://www.turistfoerer.dk/vejenomradet

Hvis du ikke får kontakt, så kontakt VisitVejen Turistinformation