©  Foto:

Sct. Peders Kirke, Holsted

Sct. Peders Kirke i Holsted ligger i den ende af Holsted, som udgøres af stationsbyen. Kirken er opført 1927-28, og er tegnet af arkitekt Axel G. Jørgensen. 

Kirkebygningen består af et tre-delt skib med et kort tresidet kor og bredt tårn, hvor stueetagen udgør våbenhuset. Stilen er klassicistisk med store rundbuede vinduer, glatpudsede flader og tøndehvævl som loft. Hvælvingen er en såkaldt rabitshvælving ophængt i tagværket

Al inventaret stammer fra kirken opførelse, og er tilvejebragt lokalt. Altertavlen rummer tredelt maleri med Peters Fiskedræt som motiv, og er udført af Kræsten Iversen. Motivet kobler til kirkens navn. Døbefont udformet af lokal stenhugger af sten fundet i en nærliggende mose. Kræsten Iversen var født i Holsted og blev senere professor ved Kunstakademiet i København. 

Kirken har computerstyret klokkespil fra 1982, der spiller forskellige melodier 4 gange om dagen året rundt.

Stor kirkegård med flotte træer er af bøgehække.