©  Foto:

Skeldiger mellem Askov og Vejen

Langs med Hærvejsruten mellem Vejen Idrætscenter og Askov kan der nord og syd for stien ses en række meget markante skeldiger. Det særlige ved skeldigerne er beplantningen med egetræer (stilkeg). De store egetræer blev i sin tid plantet som lægivere.

Digernes historie går tilbage til udskiftningen af Askov i 1794. Før udskiftningen havde bønderne drevet deres jorde i et dyrkningsfællesskab. Ved udskiftningen fik de deres jorde samlet og kunne nu dyrke jordene individuelt. Digerne markerede skellet mellem de enkelte marker.

I 1987 blev der gennemført en fredning af i  alt 4,7 km tilplantede diger mellem Askov og Vejen. Det skete for at bevare digerne og deres beplantning med egetræer som væsentlige markører i kulturlandskabet.