©  Foto:

Skoleplantagen, Holsted

Skoleplantagen er et af de mange grønne byrum i Holsted. I den vestlige del af byen mellem Holsted Å og Vestergade ligger et skovområde , som både rummer gode naturoplevelser og en lokal mindelund. Festpladsens grønne plæne virker nærmest som en grøn sø mellem høje bøgetræer, når man kommer ind i området. 

Skoleplantagen, som også bliver kaldt Holsted Plantage, blev stiftet i 1902, fordi byens borgere ønskede sig et rekreativt område. Plantagen kaldes Skoleplantagen, fordi sognerådet oprindeligt havde købt området til skolelod, dvs. et stykke jord, der var en del af lønnen for at være skolelærer i midten af 1800-tallet. Der er anlagt legeplads og tennisbaner på plantagen. Der er desuden anlagt stier og opsat bænke, så plantagen er velegnet til picnic-ture. Der er i 2018 opsat nye bænke/bordsæt, der er handicapvenlige, fordi det er nemt at køre en kørestol helt til bordet. 

Mindelunden består af 6 sten. Holsteds Genforeningssten, der blev opsat 5 uger efter afstemningen og dermed før afstemningsresultatet blev godkendt. Herud over er der 5 sten for initiativrige og energiske Holsted-borgere: Dyrlæge Sørensen, død 1924, var dyrlæge i 53 år. Relieffet er udført af Niels Hansen-Jakobsen fra Vejen. Bemærk at stenen er kilet til sin placering med andre sten. Læge Hans A. Larsen var læge fra 1891 - 1929. Førstelærer Christian Søgård var lærer fra 1897 - 1933 og i Folketinget 1918 - 1929. Relieffet i stenen er udført af Niels Hansen-Jakobsen. Forstander Grand fra Holsted Efterskole var forstander fra 1899 - 1926.