©  Foto:

Skoleskoven ved Vejen

Skoleskoven ved Vejen er et 3,5 ha stort naturområde, der rummer et aboret med 52 forskellige træer.

Området omfatter også en mindre pileskov, blandede småskove og eksempler på randbeplantning. Der går brede græsklippede stier rundt i området, og der er mindre bakker. Ved adgangen til området, er der bygget smede- og vikingehuse og 4 shelters samt bålpladser. Området anvendes til undervisning af primært folkeskoleelever etc. Der er gratis adgang.