©  Foto:

Sønderskov Vandmølle

Sønderskov Vandmølle udgør et vigtig del af det oprindelige herregårdslandskab omkring Sønderskov Hovedgård. Møllen ligger i den sydlige ende af den opstemmede møllesø.

Møllesøen får vand fra Malt Bæk, som udspringer nordøst for landsbyen Maltbæk, og løber i et lille dalstrøg, som så er stemmet op med en tværgående jord- og stendæmning. Søen har stor gennemstrømning og vandet udskiftes ca. hver 4. dag. Vandhjulet til møllen har været et overfaldshjul på 4 meters højde og 2,2 m bredt. 

Man mener, der har været mølle på stedet siden tidlig renæssance, men vi skal frem til 1600-tallet før der kommer skriftlige kilder. Vandkraften har drevet både kornmølle og stampemølle (til tekstil). I en årrække i 1800-tallet var der driftigt mølleri og foderstofforretning på stedet. I dag drives møllen som fritidslandbrug.