©  Foto:

Store Jyndovn, Hovborg

Store Jyndovn syd for Hovborg er en 117 m lang og 8 m bred langdysse fra bondestenalderen, og er et af de største oldtidsminder i Sydjylland.

Dimensionerne nærmer sig halvanden gang en moderne jumbojet. Dyssen er fra omkring 3500 f.Kr. og et markant vidnesbyrd om det tidligste agerbrugs opfattelse og håndtering af døden.

Historien
Selve dyssen består af 62 randsten og et velbevaret kammer med dæksten. Oprindeligt har der været 180 sten stående tæt ved siden af hinanden hele randen rundt. De mange sten har givet anlægget et monumentalt præg. Mellem randstenene og kammeret blev der fyldt op med lag af sten og jord, så der dannede sig en forhøjning. Forhøjningen gik kun til underkanten af dækstenen, som forblev synlig.

Da man begyndte at drive landbrug for ca. 6000 år siden i Danmark var det ikke bare et udviklingsspring økonomisk men også socialt og politisk. Det kommer bl.a. til udtryk i den måde man begravede nogle af sine afdøde på. Tidligt i bondestenalderen begyndte man at bygge monumentale grave. Først med gravkamre af bjælker siden med sten. Gravkamrene har været små, og der har næppe være stor begravelse af mennesker fra alle samfundslag. Senere i perioden begynder man at bygge indgange til gravkamrene, således at de kan genbruges. Omkring gravkamrene blev der bygget høje. Størrelsen og ressourceforbruget taget i betragtning kan højene og deres størrelse og have tjent til markering af ejendomsretten til jorden. 

I den østlige ende er der bevaret et stort kammer med en dæksten, som måler 3 meter i tværmål. Der har været flere kamre i højen, men de er opbrudt allerede i begyndelsen af 1800-tallet ved stenbrydning. Dyssen blev fredet i 1841 samtidig med fredningen af flere andre dysser i området.

Store Jyndovn er en af mange stendysser omkring Hovborg, hvor den kaldes ”Æ Stuer Jyndovn”. Begrebet "Jyndovn" er et ældre jysk fællesnavn for storstensgrave fra bondestenalderen. Navn er sammensat af Jynd, som på jysk dialekt betyder kæmpe eller jætte, og ovn. Jyndovnen er altså kæmpernes (bage)ovn, og navnet har helt givet sit udspring i den almindelige folketro, som tidligere var tilknyttet storstensgravene. Kun kæmper kunne have håndteret så store sten.

Sådan finder du Store Jyndovn
Du finder langdyssen, når du til fods følger kyst-til-kyst-stien fra Hovborg ud mod Klelund. I bil drejer du af ved Grindstedvej nr. 44-46, og følger den afmærkede sti mod nord ca. 300 m. Der er informationstavle ved dyssen.