©  Foto:

Stursbøl Plantage, gåture

Stursbøl Plantage ligger syd for Jels på vandskellet "den jyske højderyg", hvor højderyggen er sammenfaldende med hovedisrandslinie fra sidste istid.

Hærvejen går tværs gennem plantagen, dels som vandrerute ad smalle stier dels som cykelrute ad skovveje.

Blå tur - troldeskoven
Turen er på ca. 1,8 km og begynder ved Troldeskovens parkeringsplads. Troldeskoven er i dag udlagt som naturskov, hvilket bl.a. indebærer at der ikke er "ryddet op" efter stormen i 1999 og at de træer, der vokser frem, har sået sig selv. Troldeskoven bestod indtil stormen i 1999 af meget krogede skovfyr, som stammer fra plantagens første anlæg i begyndelsen af 1800-tallet. De forkrøblede træer fik lov at blive stående, og udviklede groteske former. Nogle af træerne står endnu som døde monumenter. Der er flere forklaringer på, hvorfor træerne så ud som de gjorde. Sagnet siger, at skoven i gammel tid var beboet af trolde. En anden forklaring er, at fyrretræerne kort tid efter plantningen blev angrebet af den lille sommerfugl, fyrrevikleren, hvis larver ødelægger unge træers knopper og derved skaber de ejendommelige former. I dag er skoven helt sikkert befolket af trolde og andre underlige væsner. De er skåret ud med motorsav i en del af de væltede træer.

Blå tur - Gravhøjene
Langs den ca. 2 km lange vandretur kommer du forbi nogle af områdets mange gravhøje, som har forbindelse med tidligere bopladser og Hærvejen. Turen passerer ca. midtvejs en kunstig anlagt dam, som passende kan benyttes til et hvil.

Gul tur
Turen på ca. 4,4 km. Mod nord kommer man straks forbi en meget stor gravhøj. Flere steder på turen ses forsøgsområder,  hvor der ikke er "ryddet op" efter stormen i 1999. Ca. midtvejs på turen findes resterne af en gammel kreaturfold. Den har muligvis haft forbindelse med Hærvejen, idet den kan være brugt til ophold for kreaturer. Da der her ikke lige findes en kro, så antages det, at man har slået lejr. Kreaturfolden kan også være et levn fra den landsby, som engang lå her. Skovfogedboligen "Stursbølhus" stammer fra 1798.

Folderen fra Naturstyrelsen (nr. 109) med beskrivelse og kort over de 3 ruter kan downloades på linket.

Hvor svære er ruterne?
Alle tre ruter kan beskrives som lette ruter på jævn vej eller sti.  

Afstande
Hærvejens vandrerute 0 km
Hærvejens cykelrute 0,1 km