©  Foto:

Tinghøj, Klelund Plantage

I den sydlige ende af Klelund Plantage ligger stenaldergravhøjen Tinghøj.

Højen er 11 m i diameter og knap 1 m høj, og kransen af randsten om højen er bevaret. Midt på højen er et gravkammer med en stor dæksten. Dækstenen er 2 m lang og 1,6 m bred. 

Lidt syd for Tinghøj og tæt ved hovedbygningen til Klelund har der ligget en anden gravhøj, som nu er sløjfet. I denne høj fandt man en stor flot stridsøkse og 750 ravperler, som berettiger fundet til at være Danmarks næststørste. Sammenholder man denne grav, den monumentale Klelund-langdysse og Store Jyndovn, der ligger ca. 2 km herfra - tyder det på, at der har været et rigt religiøst, kultisk eller socialt samfund omkring Klelund i bondestenalderen, og at befolkningen her har haft kontakt med andre områder ude i Europa.