©  Foto:

Trælborg, en tilflugtsborg ved Veerst

Trælborg er en ringformet vold med en ydre tør voldgrav. Den stammer formentlig fra tiden lige før vikingetiden (år 600-800).

Volden er bygget dels af opkastet ler fra voldgraven, dels af jord fra pladsen inden for volden. En meterhøj palisade af træ må have kronet volden. Sandsynligvis er ringvolden en tilflugtsborg, hvor indbyggere fra de nærliggende landsbyer søgte beskyttelse i ufredstider. Der har ikke været bygninger inden for volden, og der har heller ikke boet nogen, men voldanlægget er bygget oven på resterne af en mindre bygning fra jernalderen, ca. år 0. I Danmark findes kun få tilflugtsborge, og de er især på Bornholm, men i Norge og Sverige har det været almindeligt i de mere øde egne. 

Oldtidsmindet Trælborg er afmærket fra asfaltvejen Jordrupvej, og fra parkeringspladsen fører en lille sti hen til voldanlægget. Der findes borde-og bænkesæt. Hele herligheden ligger midt i et stykke typisk dansk bøgeskov. Der er informationstavle på stedet.