©  Foto:

Veerst Kirke

Veerst Kirke ligger frit i landskabet ca. 1 km fra byen Veerst. Den nuværende kirke er indviet i 1896, og bygget samme sted som den ældre kirke.  

Den nye kirke blev tegnet af arkitekt Johan Christian Fussing, Kolding, og består af kor og skib samt tårn i vest, hvor våbenhuset er i stueetagen. Bygningen er udført i røde teglsten med streng symmetri og mange finurlige detaljer. Man har genbrugt den tidligere romanske kirkes granitsokkel, og sten fra den gamle kirkes korbue er anvendt i korets østlige hjørner Taget er af skifer.

Kirkens indre er hvidkalket og med bræddeloft. Ved kirkens 25 års jubilæum blev der udført kalkmalerier med mønstre og ranker omkring vinduer og korbue. Altertavlen er et maleri, som er en kopi efter Chresten Dalsgaard, og motivet er Ansgar døber et barn. Maleriet har en bred ramme i skønvirkestil, og stammer fra 1921.

Af den gamle kirkes inventar er der kun et lille krucifiks tilbage, det øvrige inventar er fra kirkens opførsel i 1896.

Kirkegårdens grænser og hegn bevaret fra den gamle kirkes tid, og udgøres derfor stadig af brede kampestensdiger.