©  Foto:

Vejen Å

Vejen Å snor sig lystigt gennem det dyrkede kulturlandskab nord for Vejen. Den løber forholdsvist tæt på byens nordlige udkant og gennem et rekreativt område, inden den løber sammen med først Gamst Å og bliver til Andst Å. for så endeligt at slutte sig til  Kongeåen sydøst for Vejen.

Vejen Å dannes af en række mindre vandløb, der starter i området syd og sydvest for Bække mod Veerst og samles ved Drostrup. Området rummer bl.a. Kragelund Mose og Gesten Kær. På sit bredeste sted er åen 3-4 m bred med dybe huller, klart vand og gode sving.  Åens forløb har aldrig været reguleret. Vejen Å løber ca. 9 km, inden den løber sammen med Kongeåen, som derfra udgør et vandløb af betydelig størrelse i øst-vestgående retning.

Den nord-sydgående forholdsvis flade ådal til Vejen Å har varierende bredde og ligger i et geologisk interessant område. Seneste istids israndslinie stod ca. 6 km mod øst ved Andst og lod herfra sit smeltevand strømme ud over det isfrie landskab mod vest. Vejen Å løber således i dette landskab, som ligger væsentligt højere end selve Kongeåens dal. Vejen Å er en del af et mindre tunneldalsforløb, der strækker sig fra Store Andst og til Vejen Mose.  Langs med åløbet ved Vejen by har der tidligere ligget mindst 2 vandmøller.

Du møder Vejen Å når du følger Hærvejens vandrerute og cykelrute nord for Vejen. Fra vejen Præstevænget går der mellem husnummer 30 og 32a en lille sti ind i området, Jættehøjstien. Sammenløbet med Kongeåen sker mellem Knagmøllevej og Lundgårdsvej kort før Kongeåen passerer Knagmøllen.

Genopretning af slyngninger på Vejen Å
I 2022 er der gennemført en større omlægning af Vejen Ås forløb. Tæt ved dambruget ved Vandmøllevej har der været et stemmeværk og en ganske lille passage strækningen opstrøms. Der er lavet en genopretning af åens slyngede forløb og udjævnet den højdeforskel, som der har været ved stemmeværket. Der er desuden lavet 8 stryg, som laks, ørreder og lampretter kan bruges som gydested, så man forventer, at der kommer mere liv i åen. 

Lystfiskeri
Der er i Vejen Å en stor bestand af stalling og bækørreder. Det er muligt at købe årskort til fiskeri i Vejen Å hos VOSF. (http://www.vosf.dk/fiskevand/vejen-aa/)

Rekreativt område
Med langt til kyst og strand har Vejen Å været lokalt badested for byens borgere i tidligere tider. Åen er nogle steder dyb nok til at man kunne svømme der. I 1896 havde den driftige Johs. Lauridsen fået udgravet et bassin ved åen – 15 m bredt og 50 m langt og op til 185 cm dybt, så der kunne undervises i svømning. Desværre havde man ikke taget højde for at kilder i det højereliggende terræn tilførte iskoldt vand. Svømningen blev opgivet, bassinet bevaret og blev brugt til skøjtebane om vinteren. Senere blev der opført et badeanlæg ved åen, som fungerede som Vejens ”Bellevue”.