©  Foto:

Vejen By

Vejen - troldeby, industriby og Hærvejsknudepunkt. Idag en moderne handelsby med stort udvalg af butikker. 

Hvad har en margarineproduktion og en trold med hinanden at gøre? Måske ikke umiddelbart meget, og så dog? Den københavnske bankmand, Axel Heide, skulle overtales til at betale for et monument i Skibelund Krat, og Vejen-kunstneren Niels Hansen Jacobsen blev nævnt som en mulig kunstner. Da var bankmandens spontane udbrud: ”Kommer der andet fra Vejen end god margarine?”.

Og, ja det gør der; bl.a. kunstværker af Niels Hansen Jacobsen, hvoraf Trolden, der står foran byens kunstmuseum, har været symbol for byen gennem mange år. Bag Trolden ligger byens kunstmuseum; delvist indrettet i kunstnerens hjem og atelier. Vejen er en af de få stationsbyer, som har et kunstmuseum. Noget, der ellers alene er købstæder forundt. 

Men før byen blev stationsby i 1874, var Vejen blot en landsby på hovedvejen mellem Kolding og Esbjerg. Det var jernbanes komme, der skabte grundlaget for udviklingen til en driftig industri- og handelsby. Her kommer margarinen ind i billedet, fordi margarinefabrikken Alfa var med til gøre Vejen til en betydelig by mellem Kolding og Esbjerg. Margarinefabrikkens grundlægger, Johannes Lauridsen, var igangsætter og en betydningsfuld mand i byen, som ud over margarinefabrikken, fx grundlagde tagpapfabrikken Phønix og ugebladet Ude og Hjemme!

Vejen-området har været beboet i umindelige tider viser arkæologiske fund, mens bynavnet Vejen kan spores i 1300-tallets Ribe Oldemoder. 

Et berømt bysbarn fra Vejen var Ingrid Vang Nyman, der illustrerede Astrids Lindgrens udødelige Pippi Langstrømpe-bøger. 

Husene i den nye stationsby blev bygget i blandede stilarter, for det skulle gå stærkt. I starten af 1900-tallet kom reaktionen på dette; nemlig Bedre Byggeskik. Det var bygninger med håndværksmæssigt gode løsninger, som gav mulighed for almindelige mennesker for at bo i godt byggeri. Vejen har mange gode eksempler på dette; bl.a. banegården fra 1918. I forbindelse med byens vækst blev der også bygget ny kirke i 1896; den ligger i den nordlige del af byen; ikke langt fra den gamle landsby.

Vejen er fortsat en driftig handels- og industriby, spændt ud mellem motorvej og jernbane, men rækker også næsten ud mod Askov og syd på til den gamle grænseovergang ved Skodborghus. Byen har et godt og bredt udbud af servicefaciliteter på restaurations- og hotelområdet. Ligeledes er der gode fritids- og idrætsfaciliteter med Vejenhallen og Vejen Idrætscenter.