©  Foto:

Vejstykke på Vejen Golfbane

Ved anlæggelsen af golfbanen ved Vejen Golfklub blev der gjort en del arkæologiske fund, bl.a. et længere stykke stenbefæstet vej.

Derfor er der i dag inde på golfbanen ved tee 7 et 12 m langt græsfrit område, hvor vejstykket er rekonstrueret. Vejen har været omkring 1,5 m bred og der ligger et tykt lag håndstore sten neden under de synlige sten. Vejstykket kan have været en del af Hærvejen, eller det har været en sidevej til Hærvejen. 

Du er som Hærvejsvandrer eller -cyklist velkommen til at gå ind på golfbanen og se på vejstykket, når du blot tager dig i agt for aktive golfspillere. I klubhuset til Vejen Golfklub er en mindre udstilling af de fund, som er gjort ved anlæggelsen af golfbanen i 2005.