Baldersbæk Plantage og Villa Baldersbæk

Naturområdet omkring lystslottet Baldersbæk fortæller historien om Københavnerplantagerne, deres ejere og natursyn i begyndelsen af 1900-tallet. Her er originale sandstensstatuer fra Børsen i København, frodige karpedamme og et mindre slot – som skarp kontrast til det den gang så pauvre hedelandskab.

Området omkring Villa Baldersbæk blev i 2013-14 sat i stand, så det er muligt at opleve stedets mange detaljer på nærmeste hold. Der er en afmærket sti, der fører rundt i området til Treherredsstenen, stendyssen, is kældrene, karpedammene og springvandet ”Den lumske Dreng”. (Drengen kan ikke holde tæt, og du starter strålen ved at træde på trinet. Springvandet er i drift om sommeren).

”Slottet”, som villaen på Baldersbæk kaldes, er opført med Frederiksdal Slot som forbillede. Der er ikke offentlig adgang til villaen, men man kan komme ret tæt på. Der er tydelig afmærkning af det private område. Villaen bruges stadig til beboelse.

Historien
Baldersbæk Plantage er den største af københavnerplantagerne i Hovborg-området. Omkring år 1900 anlagde velhavende københavnere sammen med Hedeselskabet en række plantager på den jyske hede. Motivet var dels at gøre en indsats for fædrelandet, skabe arbejdspladser og ændre kulturlandskabet – og så at skaffe sig selv en række herlighedsværdier. Baldersbæk blev anlagt af grosserer Holger Petersen, der investerede både penge og energi på tilplantningen af heden omkring Hovborg. I 1891 købte han en forfalden hedegård og 625 tønder land jord. Her anlagde han Baldersbæk Plantage og byggede Villa Baldersbæk, og i 1910 blev have- og naturanlægget anlagt.

Plantagen er mere varieret end de fleste vestjyske plantager. Her findes både en del birk og strækninger med egekrat. Egekrattet har fået sit krogede udseende ved tidligere tiders beskæring.

Praktisk:
Der kan parkeres på parkeringspladsen på Baldersbækvej overfor anlægget. Her er der borde/bænkesæt og informationstavler. Den afmærkede rute rundt i området starter herfra. Området er velforsynet med tavler med QR-koder, så du med din smartphone kan hente mere viden. Der er særlige forklaringer til børn.

Del denne side

Opdateret af:

Visit Vejen Turistinformation turisme@udviklingvejen.dk
 

Kontakt

Adresse

Baldersbækvej 46
6682 Hovborg

Fakta

 • Type

  • Hede
  • Å
  • Skov
  • Plantage
  • Eng

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 8.9064679816159
Latitude : 55.627628256378