VisitVejen
skovvej

Københavnerplantager

Omkring år 1900 anlagde velhavende københavnere sammen med Hedeselskabet en række plantager på den jyske hede. Formålet var dels at gøre en indsats for fædrelandet ved at skabe arbejdspladser og ændre kulturlandskabet – og samtidig at skaffe en række herlighedsværdier til sig selv.

Bag Københavnerplantagerne stod Det Danske Hedeselskab fra 1866 med formanden Enrico Dalgas. Hedeselskabet var støttet af adelen og det københavnske borgerskab som invisterede i hede- og skovområder i Jylland. Man lokkede med udsigten til jagt og muligheden for at bygge pompøse villaer omgivet af plantager.  
Baggrunden for disse invisteringer var tabet af Sønderjylland i 1864, og behøvet for at skabe beskæftigelse efter krigen. 
Ved at tilplante heden kunne man stoppe sandflugten og skabe mulighed for agerbrug. I dag kan det være svært at forestille sig, men der var et område på størrelse med Sjælland, som bare var lynghede. Samtidig var det samlede danske skovareal mindre end nogensinde.  
I dag er der 18 københavnerplantager i Jylland, hvor af de tre er i området omkring Hovborg. 

Liste
Kort