VisitVejen
Rødding Højskole

Nedslag i Danmarks historien Højskolerne

Rødding Højskole er Danmarks ældste højskole, og det præger området at højskolehistorien har sit udspring i dette område.